கொரோனா பாதிப்பில் இந்தியாவை முந்தி 2ம் இடத்திற்கு முன்னேறியது.. பிரேசில்…!!!

கொரோனா பாதிப்பில் உலக அளவில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் பிரேசில் 2வது இடத்திற்கு சென்றது. அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது.அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது.

அந்த வகையில் கொரோனா பாதிப்பில் உலக அளவில் இந்தியாவை முந்தி பிரேசில் 2ம் இடத்துக்கு வந்துள்ளது. இந்தியா கொரோனா பாதிப்பில் 3ம் இடத்துக்கு வந்துள்ளது.இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 25,000 என்ற அளவில் உள்ள நிலையில் பிரேசிலில் இந்த எண்ணிக்கை 70,000 என்ற அளவில் உள்ளது.அங்கு தினசரி உயிரிழப்பு 2,000ஐ நெருங்கி வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top

tamilbusinessideas.com