மக்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்க முடியாத நிலையில் இந்தியா ஐபிஎல்க்கு எப்படி செலவு செய்கிறது-ஆண்ட்ரூ டை

மருத்துவமனைகளில் மக்களை அனுமதிக்க முடியாத நிலையில் ஐபிஎல்-க்கு…