திருமணம் செய்வதற்கு முன்னாடி உங்க பார்ட்னர்கிட்ட இதபத்தி  தெளிவா பேசிக்கோங்க; இல்லனா பிரச்சினைதான்!

ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் திருமணம் செய்வது என்பது  மிக…