சிறந்த முறையில்   உடலுறவு செய்ய  கடைபிடிக்க  வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

தாம்பத்திய உறவில்   உடல் ரீதியான நெருக்கம் என்பது மிக முக்கியமான…