உடல்நலம் – இதயம் நுரையீரல் செயல் இழந்தாலும் செயற்கை நுரையீரலாக செயல்படுத்த முடியுமா?எக்மோ சிகிச்சை

எக்மோ சிகிச்சை என்பது மிகவும் உயர்தர சிகிச்சையில் ஒன்று. கொரோனா…