நிருபர் புகார் அளித்தும் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்த காவல்துறைக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் . – நிருபர் கொலைக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்

தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர்  வெட்டிப்படுகொலை…