தமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.10 குறைப்பு; பல மாதங்களுக்கு பிறகு குறைக்கப்பட்ட நிலையில் மக்கள் மகிழ்ச்சி 

அண்மைக் காலமாக சிலிண்டர் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த நிலையில்…