அதிகப்படியான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் ஓய்வு எடுக்காமல் இருப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்…

நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பிலிருந்து…